เว็บไซต์ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

                      สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด จัดงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 47  วันที่ 28 สิงหาคม 2563  "เพื่อแถลงงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน สิ้นสุดปีการบัญชี 31 มีนาคม 2563"  โดยมี นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  ณ ตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์ฯ บ้านคลองแค ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
 
<<< กลับสู่หน้าหลัก
 
 
Online:  2
Visits:  186,568
Today:  28
PageView/Month:  2,771