เว็บไซต์ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

 

สหกรณ์การเกษตรพรหพิราม จำกัด 
องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก (World Soil Day)
ซึ่งมีผลให้วันดินโลกได้รับการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ
ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป ซึ่งงานวันดินโลกเป็นผลสืบเนื่องมาจากที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม
จากสหภาพวิทยาศาสตร์ ทางดินนานาชาติ หรือIUSS (International Union of Soil Science )
เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์ และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนา
และอนุรักษ์ทรัพยากรดิน อย่างยั่งยืน ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก กำหนดจัดงานวันดินโลก ปี 2562
ในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2562 โดยขอความร่วมมือหน่วยราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการวันดินโลก      
   ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 

 
<<< กลับสู่หน้าหลัก
 
 
Online:  1
Visits:  299,975
Today:  118
PageView/Month:  2,064