เว็บไซต์ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

"โครงการลุ้นรับโชคกับสหกรณ์ 2561 "            
                      18 พฤษภาคม 2561 สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ใช้กลยุทธ์พัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม สร้างแรงจูงใจสมาชิกทำธุรกิจเพิ่มขึ้น
วันนี้ (18 พ.ค.61)  นายสมศักดิ์   แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดโครงการลุ้นรับโชคกับสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ โดยมีนายจรัญ พงษ์เผ่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 นายเกรียงศักดิ์ รสดี ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการและสมาชิก เข้าร่วมกว่า 500 คน  ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด จังหวัดพิษณุโลก
                      นายสมศักดิ์   แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ปัจจุบัน สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ได้ดำเนินการพัฒนารูปแบบธุรกิจและงานบริการต่างๆ ให้มีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้น  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็นสำคัญ  สหกรณ์ฯ ได้ริเริ่มทำโครงการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรสมาชิกให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ในการเข้าถึงมวลสมาชิกให้ตรงต่อความต้องการที่แท้จริง เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้สหกรณ์สามารถเดินหน้าพัฒนาองค์กรได้อย่างรวดเร็ว  มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง  ซึ่งในปีนี้ มีสมาชิกมาร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85
                      นายเกรียงศักดิ์ รสดี ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรพรมพิราม จำกัด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกที่มาร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ซึ่งปรากฏผลชัดเจนว่าสมาชิกมาร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการถือหุ้นเพิ่ม เพราะที่ผ่านมา จากเวทีของการประชุมกลุ่มสมาชิก สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สร้างการตระหนักรับรู้ให้สมาชิกเข้าใจในบทบาทหน้าที่  การทำธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ และความสำคัญของการถือหุ้นเพิ่ม  ซึ่งเป็นวิธีการระดมทุนภายในที่จะช่วยทำให้สหกรณ์ฯ สามารถลดต้นทุนจากการใช้แหล่งเงินทุนภายนอกมาบริหารงานได้
                       สำหรับการจับแจกของรางวัลในครั้งนี้ มี 2 โครงการ คือ 1. โครงการลุ้นรับโชคกับสหกรณ์ ฯ มีสมาชิกร่วมทำธุรกิจจากคูปอง 8,544 ใบ มูลค่า  315,326,456.16 บาท 2. โครงการสมาชิกร่วมใจถือหุ้นเพิ่มทุนพัฒนาสหกรณ์ มีสมาชิกร่วมถือหุ้น จากคูปอง   12,950 ใบ มูลค่า  3,885,000 บาท มีการจับแจกของรางวัล 19 รายการ รวม 880 รางวัล  โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
 
 
 
 
<<< กลับสู่หน้าหลัก
 
 
Online:  2
Visits:  269,094
Today:  142
PageView/Month:  146