เว็บไซต์ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

"กสส.หนุนสมาชิกสหกรณ์พื้นที่โครงการบางระกำโมเดล ปลูกข้าวพันธุ์  กข 43"
 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการเพื่อตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรพรมพิราม จำกัด
 เพื่อติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการบางระกำโมเดล พร้อมทั้ง ร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรสมาชิกปลูกข้าวพันธุ์ กข 43
ในเขตพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล ณ โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
 โครงการบางระกำโมเดล มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก พื้นที่ รวม 179,157 ไร่ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ปรับปฏิทินการเพาะปลูกข้าวในเขตพื้นที่ลุ่มต่ำให้เร็วขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการน้ำ โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรเริ่มทำการเพาะปลูกข้าวในช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี สำหรับพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมใช้ทำการเพาะปลูก ได้แก่ พันธุ์พิษณุโลก 2, กข.61, กข.41 และ กข 49 เป็นข้าวอายุสั้นเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และให้ผลผลิตดี แต่พอถึงช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดพร้อมกันในปริมาณมาก จึงส่งผลทำให้เกิดปัญหาราคาตกต่ำ เกิดผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกร
 
 
 
<<< กลับสู่หน้าหลัก
 
 
Online:  1
Visits:  299,962
Today:  105
PageView/Month:  2,051