เว็บไซต์ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

"โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร 1 อำเภอ 1 สหกรณ์ภาคการเกษตร"
 
 10 มกราคม 2561 ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ด้วยสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร 1 อำเภอ 1 สหกรณ์ภาคการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก
โดยกำหนดเป้าหมายสหกรณ์ภาคการเกษตรในระดับอำเภอ ๆ ละ 1 สหกรณ์ รวม 9 สหกรณ์ฯ

<<< กลับสู่หน้าหลัก
 
 
Online:  2
Visits:  269,009
Today:  57
PageView/Month:  61