เว็บไซต์ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 

สิ้นสุดปีการบัญชีวันที่ 31 มีนาคม 2559

ครั้งที่ 43  วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

 วัตถุประสงค์ เพื่อแถลงงบดุล(งบแสดงฐานะการเงิน)  งบกำไรขาดทุน  ของสหกรณ์ฯ 
 
 

 
 
<<< กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
Online:  3
Visits:  296,461
Today:  87
PageView/Month:  2,018