เว็บไซต์ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
Online:  2
Visits:  299,965
Today:  108
PageView/Month:  2,054
Last Update:  1/9/2566
 
 บริการเงินฝาก และซื้อหุ้น

 
 
 
 
  - ฝากออมทรัพย์พิเศษ
อัตราออกเบี้ย 3.5 %
-เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกไม่น้อยกว่า 1,000 บาท คิดดอกเบี้ยให้ปีละ 1 ครั้ง 
  
 
 
 


    - ฝากออมทรัพย์
อัตราออกเบี้ย 1.5 %
 -เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกไม่น้อยกว่า 100 บาท คิดดอกเบี้ยให้ปีละ 1 ครั้ง


 - สมุดคู่มือสมาชิก
สมาชิกจะได้รับเงินปันผลจากกำไรสุทธิของสหกรณ์ฯ
 
การซื้อหุ้น 

-ซื้อหุ้นแรกเข้ากรณีสมาชิกปกติ 10 หุ้น จำนวนเงิน 100 บาท

-ซื้อหุ้นแรกเข้ากรณีสมาชิกสมทบ 50 หุ้น จำนวนเงิน 500 บาท

-ซื้อหุ้นเพิ่มตามส่วนของการกู้เงินในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินกู้
-ซื้อหุ้นด้วยความสมัครใจ

 
การให้บริการ
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
 
เกี่ยวกับเรา
ข้อบังคับสหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์
กิจกรรมสหกรณ์
 
 
 
Online:  2
Visits:  299,965
Today:  108
PageView/Month:  2,054