เว็บไซต์ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

  กิจกรรม
 
 

          

 11 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอังคณา เพียรพัฒน์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก และสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด นำโดย นายเกรียงศักดิ์ รสดี ประธานกรรมการ พร้อมคณะ ได้ดำเนินการส่งมอบสิ่งของอุปโภค/บริโภค ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ตามที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค/บริโภค "สหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง สู่ทศวรรษที่ 2 " ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

>> ดูภาพเพิ่มเติม <<


 

         

19 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพ “เราไม่ทิ้งกัน เดือดร้อนใจ เรียกใช้สหกรณ์” ณ ศาลาการเปรียญวัดวังวน ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  

>> ดูภาพเพิ่มเติม <<


 

         

1 กรกฎาคม 2565 สหกรณ์ฯ ได้จัดกิจกรรมจับรางวัล ตามโครงการลุ้นรับโชคกับสหกรณ์ และโครงการสมาชิกร่วมใจถือหุ้นเพิ่มทุนพัฒนาสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

>> ดูภาพเพิ่มเติม <<


 

          

ประชุมกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึง 5 กรกฎาคม 2565

>> ดูภาพเพิ่มเติม <<


 

         

    24 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 น. สหกรณ์ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 โดยมี นายนรสีห์ สุดวิลัย สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายสท้าน  วรรณา ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อมอบเงินค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือกให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ที่นำข้าวเปลือกมาเข้าร่วมโครงการฯ ณ ตลาดสินค้าเกษตร ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 

 >> ดูภาพเพิ่มเติม <<


 

 

         

  14 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการปล่อยน้ำเข้าทุ่งบางระกำ ตามแผนการปรับปฏิทินการเพาะปลูกข้าวนาปีให้เร็วขึ้น เพื่อลดผลกระทบผลผลิตเสียหายในช่วงฤดูน้ำหลาก ณ บริเวณคลองแยงมุม ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทางสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด นำโดยนายเกรียงศักดิ์ รสดี ประธานกรรมการ พร้อมคณะบุคลากร เข้าร่วมให้การต้อนรับ  

>> ดูภาพเพิ่มเติม <<


 

 

         

    14 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. สหกรณ์ฯ นำโดยนายเกรียงศักดิ์ รสดี ประธานกรรมการ ให้การต้อนรับ นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจราชการที่17,18พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด เพื่อดูการดำเนินงานของสหกรณ์ และติดตามการใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาด ตามที่สหกรณ์ฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์   >> ดูภาพเพิ่มเติม <<


 

 

         

   26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด นำโดย นายเกรียงศักดิ์ รสดี ประธานกรรมการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ พระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" โดยได้รับเกียรติจาก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน #วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  >> ดูภาพเพิ่มเติม <<


 

 

         

   31 มกราคม 2565 สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด นำโดย นายเกรียงศักดิ์ รสดี ประธานกรรมการ ได้ร่วมกิจกรรมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมบริจาค ข้าวสาร กข 43 จำนวน 1,000 กิโลกรัม และน้ำดื่มตราสหกรณ์ จำนวน 360 ขวด เพื่อร่วมกิจกรรมในโครงการ "สหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง" ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยสลุง ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยส่งมอบของอุปโภคบริโภคที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก >> ดูภาพเพิ่มเติม << 


 

 

         

   27 มกราคม 2565 สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด นำโดย น.ส.ปิยาพัชร สุจรรยา ผู้จัดการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าชมกิจกรรมการเดินแบบผ้าไทย ผ้าถิ่น “ตระการตาผ้าไทย สไตล์เมืองสองแคว” ครั้งที่ 4 ณ บริเวณเวทีกลางศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2565 โดยมี นายปรีชา ปานศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนอำเภอพรหมพิราม เข้าร่วมการเดินแบบในงานฯ ดังกล่าว 

>> ดูภาพเพิ่มเติม << 


 

          

    18 มกราคม 2565 สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด นำโดยนายเกรียงศักดิ์ รสดี ประธานกรรมการ เข้าพบท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์ #รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 เพื่อขอพร และรับฟังนโยบายเพื่อนำไปปรับใช้พัฒนาสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

>> ดูภาพเพิ่มเติม <<


 

          

   14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. สหกรณ์ฯ นำโดย นายเกรียงศักดิ์ รสดี ประธานกรรมการ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลหนองแขม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  

>> ดูภาพเพิ่มเติม <<


 

 

          

   11 มกราคม 2565 สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด นำโดย นายเกรียงศักดิ์ รสดี ประธานกรรมการ และน.ส.ปิยาพัชร สุจรรยา ผู้จัดการ ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างห้องน้ำ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายธานี ถือแก้ว สาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม เป็นประธานในพิธี ซึ่งสหกรณ์ฯได้มอบเงินทอดผ้าป่าสามัคคี จำนวน 20,000 บาท พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มตราสหกรณ์ จำนวน 20 โหล เพื่อใช้ในงานพิธีดังกล่าว  >> ดูภาพเพิ่มเติม <<

          

  27 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ฯ ได้เข้าพบท่านผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อมอบกระเช้าอวยพรและขอพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 และเพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวสารพันธ์ุ กข.43 ของสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ให้เป็นที่รู้จัก ณ #กรมส่งเสริมสหกรณ์ #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  >> ดูภาพเพิ่มเติม <<


 

          

  1 พฤศจิกายน 2564 สหกรณ์ฯ ได้เข้าดูธุรกิจต่างๆ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการส่งเสริมการผลิต และรวบรวมข้าวคุณภาพจากสมาชิกสหกรณ์  

>> ดูภาพเพิ่มเติม <<


 

          
      17 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ได้จัดกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อชี้แจงงบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน แก่สมาชิกของสหกรณ์ จุดที่ 1 ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด และจุดที่ 2 ณ ตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์  

               
 13 ตุลาคม  2563 เวลา 08.30 น.   
สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด
 
ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพรหมพิราม, นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, และประชาชนชาวอำเภอพรหมพิราม ณ ลานอเนกประสงค์หน้าธนาคารออมสิน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

              
18 กันยายน  2563 เวลา 13.00 น. สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ให้การต้อนรับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด  พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดใช้เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก ขนาด 500 ตันต่อวันของสหกรณ์ฯ  และมอบเงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดแก่สหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 5 สหกรณ์ โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ จุดบริการสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด (สาขา1) ตำบลหอกลอง  อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

 
               
 

 

26 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

22 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ฯเข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 26 ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก   
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

11 มกราคม 2563 สหกรณ์ฯ ร่วมสนับสนุนเงินทุนการศึกษา พร้อมทั้งมอบขนมของขวัญ ของรางวัล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

11 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ฯ ร่วมนิทรรศการวันดินโลก ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก

  27 กันยายน 2562 สหกรณ์ฯ เข้าร่วมศึกษาดูงานตามโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise)? หลักสูตร การใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ณ ชุมชนคนทำบัญชีและแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนบ้านผารังหมี อำเภอเนินมะปราง 

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

 26 กันยายน 2562 สหกรณ์ฯ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยกำหนดให้มีการจัดจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2562 ณ บริเวณลานกิจกรรมภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  จ.พิษณุโลก 
 
 23 กันยายน 2562 สหกรณ์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมมอบปัจจัยการผลิตและปล่อยพันธุ์ปลา ณ วัดแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
>> รายละเอียดเพิ่มเติม
 

 10 กันยายน 2562 สหกรณ์ฯ เข้าร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จํานวน 400 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในตำบลท่าช้าง  ณ ศาลาการเปรียญวัดนาขุม 

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

 

  
  27 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ฯจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อชี้แจงงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561/2562 
 
  21-23 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ฯ ร่วมงาน "ไมซ์โชว์เคส" งานแสดงและขายสินค้า ณ ลานอาคาร B อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ          
>> รายละเอียดเพิ่มเติม
  
28 กรกฎาคม 2562 สหกรณ์ฯ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายราชสดุดี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

 สหกรณ์ฯ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมอบของขวัญ/ของรางวัล และมอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม

>> รายละเอียดเพิ่มเติม


28 กรกฎาคม 2561 สหกรณ์ฯ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายราชสดุดี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

25,26 กรกฎาคม 2561 สหกรณ์ฯ ทำบุญทอดผ้าป่ากับวัดต่าง ๆ ที่สหกรณ์เคยใช้ศาลาการเปรียญในการประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 3 วัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

20 กรกฎาคม 2561 สหกรณ์ฯ เข้าร่วมศึกษาดูงานกับสหกรณ์การเกษตรนิคมฯบางระกำ จำกัด ณ บริษัท ธนสรรไรซ์ จำกัด จังหวัดชัยนาท

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

6 กรกฎาคม 2561 ข่าวสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด เพื่อแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ               
>> รายละเอียดเพิ่มเติม
      

18 พฤษภาคม 2561 สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด  ได้จัดกิจกรรมจับรางวัล โครงการลุ้นรับโชคกับสหกรณ์  และโครงการสมาชิกร่วมใจถือหุ้นเพิ่มทุนพัฒนาสหกรณ์

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

20 เมษายน 2561 สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก  และเวลา 15.00 น.ร่วมกิจกรรมงานรดน้ำดำหัวท่านนายอำเภอพรหมพิราม เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

19 เมษายน 2561 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฎิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด ส่งมอบโคเนื้อ เนื่องในโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อแก่สมาชิกสหกรณ์

4 เมษายน 2561 สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด เข้าร่วมการประชุมแนวทางความร่วมมือกับ Modern Trade ในการส่งเสริมการตลาดข้าวพันธุ์ กข43

 
30 มีนาคม 2561 สหกรณ์การเกษตรพรหมพิรามจำกัด ร่วมเป็นกรรมการ

16-18 มีนาคม 2561 สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ศึกษาดูงาน เพื่อหาความรู้นำมาเป็นแนวทางในการทำโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

15 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด  ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

18 กุมภาพันธ์ 2561  นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการเพื่อตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

17 กุมภาพันธ์ 2561  กิจกรรมงานกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 ณ กองบิน 46 จ.พิษณุโลก        
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

22 มกราคม 2561  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ณ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

17 มกราคม 2561 ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ด้วยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดให้มีการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการสร้างเครือข่ายการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวของสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 
12 มกราคม 2561  สหกรณ์ฯ  ศึกษาดูงานตามโครงการตลาดเกษตร ด้านการบริหารจัดการตลาดเกษตรกร ณ สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด  และด้านการผลิตสินค้าและการบริหารจัดการตลาดสินค้า  ณ กลุ่มอาชีพสหกรณ์วัดลาดปลาเค้า  จ.สุพรรณบุรี
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

11 มกราคม 2561  สหกรณ์ฯ ให้การสนับสนุนมอบของขวัญ/ของรางวัล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2561
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

10 มกราคม 2561 ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ด้วยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดให้มีการประชุมฯ โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร 1 อำเภอ 1 สหกรณ์ภาคการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก
21พฤศจิกายน 2560 นายบำรุง รื่นบันเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2560/61 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2560 ณ จุดบริการสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม (สาขา1) ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก          
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

 
"12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ" เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสอริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในการนี้ ทางสหกรณ์ฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดท้องโพลง ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม  ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560

15-23 กรกฎาคม 2560 ร่วมจัดบูธแสดงนิทรรศการงานเกษตรรุ่งเรือง และ OTOP ของดีเมืองสองแคว ประจำปี 2560  ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  ระหว่างวันที่


สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด  จัดกิจกรรม "โครงการลุ้นรับโชคกับสหกรณ์" และ "โครงการสมาชิกร่วมใจถือหุ้นเพิ่มทุนพัฒนาสหกรณ์" 
จับรางวัลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ตั้งแต่่เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด (ชั้น 2)

สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00-10.00 น. ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

  สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประจำปี 2559 หลักสูตร "การมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน" วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

พิธีเปิดเดินเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ตามความถ่วงจำเพาะ Oliver 240  ณสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด
วันที่ 19 มกราคม 2560

สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด  ร่วมมอบน้ำและข้าวสาร  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

พิธีเปิดเดินเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ตามความถ่วงจำเพาะ Oliver 240  ณสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

วันที่ 19 มกราคม 2560

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด  ร่วมสนับสนุนของขวัญ/ของรางวัล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

ประจำปี 2560


สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด
ศึกษาดูงาน ณ  สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี ณ สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี 
ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2559

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ร่วมลงนามถวายอาลัย ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 18 ต.ค.59
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

  สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจสมาชิกที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ปี 2559         

สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด  ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2559
29 กันยายน 2559
>> รายละเอียดเพิ่มเติม
สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด  ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2559
29 กันยายน 2559                   
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

  สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด  ร่วมต้อนรับพลเอก ประสูติ  รัศมีแพทย์  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประธานการตรวจเยี่ยมโครงการตามนโยบายรัฐบาลผ่านระบบ ธ.ก.ส.
15 สิงหาคม 2559
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด  ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ(พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง)  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 12 สิงหาคม 2559        
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
วันที่ 11 สิงหาคม 2559

  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด
ครั้งที่ 43
29 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมงาน “100 ปี การสหกรณ์ไทย  ร่วมใจปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร”
23 กรกฎาคม 2559
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

"7 มิถุนายน" วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์)
วันที่ 7 มิถุนายน 2559
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการลุ้นรับโชคกับสหกรณ์
และโครงการสมาชิกร่วมใจถือหุ้นเพิ่ม
ทุนพัฒนาสหกรณ์
13 พฤษภาคม 2559
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด 
ร่วมสรงน้ำอนุสาวรีย์  กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุของสหกรณ์
วันที่ 25 เมษายน 2559          
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมงานประเพณียกธง  เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ วัดหนองมะคัง
18 เมษายน 2559
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ณ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด
วันที่ 12 เมษายน 2559

โครงการ 100 ปี สหกรณ์ไทย คาราวานสินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด
31 มีนาคม 2559
>> รายละเอียดเพิ่มเติม
 
โครงการ 100 ปี สหกรณ์ไทย คาราวานสินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 25 มีนาคม 2559

วันครบรอบ 100 ปีสหกรณ์ไทย
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559                       
>> รายละเอียดเพิ่มเติม
 
  การมอบเงินสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำหรับสหกรณ์
ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง อำเภอพรหมพิราม
"โครงการเลี้ยงกระบือ+ปลูกพืช"
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559                   
>> รายละเอียดเพิ่มเติม


  การแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์
ครั้งที่ 23 ของขบวนการสหกรณ์
ในจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559
สนับสนุนของรางวัล เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2559
วันที่ 9 มกราคม 2559
สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด
ร่วมสนับสนุนของรางวัลเนื่องในวันกาชาดจังหวัดพิษณุโลก
ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2558
วันที่ 5 ธันวาคม 2558
สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด
ร่วมงานวันฝนหลวง
ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
  

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558
   
ครงการส่งเสริมการผลิตข้าวในรูปแบบแปลงใหญ่
ในพื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร จังหวัดพิษณุโลกปี 2558
และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการดังกล่าว

ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558

>> รายละเอียดเพิ่มเติม
     
ประชุมใหญสามัญประจำปี 2557
สหกรณ์การเกษตรพรหพิรามจำกัด
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
     
สหกรณ์การเกษตรพรหพิรามจำกัด  ร่วมต้อนรับ
พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
เยี่ยมอำเภอพรหมพิราม
วันที่ 30 มิถุนายน 2558
     
- กิจกรรมรดน้ำดำหัวนายอำเภอพรหมพิราม
วันที่ 17 เมษายน 2558
   
- กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด
วันที่ 10 เมษายน 2558
   
- งานกีฬาสีสหกรณ์สัมพันธ์ ประจำปี 2558
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
   
- มอบขอบขวัญของรางวัล งานวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 10 มกราคม 2558
 
- งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด
ระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2557
   
- สนับสนุนกิจกรรมการออกร้าน
“มัจฉากาชาด” ประจำปี 2558
       
- งานกิจกรรม กีฬาจตุรมิตรเกมส์
วันที่ 16 ธันวาคม 2557
     
- กิจกรรมศึกษาดูงาน จังหวัดเพชรบุรี
28 พฤศจิกายน 2557
   
- โครงการสวัสดิการเพื่อสมาชิกสหกรณ์และชุมชุน
- โครงการส่งเสริมการออม  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา
- กิจกรรมศึกษาดูงาน  สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด
   29 สิงหาคม 2557
- กิจกรรมศึกษาดูงาน  สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด
   29 สิงหาคม 2557
- เปิดอาคารสำนักงานใหม่
   สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด
   14 สิงหาคม 2557
<<< กลับสู่หน้าหลัก  
 
Online:  2
Visits:  296,451
Today:  77
PageView/Month:  2,008