เว็บไซต์ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

  กิจกรรม
 

         

   31 มกราคม 2565 สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด นำโดย นายเกรียงศักดิ์ รสดี ประธานกรรมการ ได้ร่วมกิจกรรมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมบริจาค ข้าวสาร กข 43 จำนวน 1,000 กิโลกรัม และน้ำดื่มตราสหกรณ์ จำนวน 360 ขวด เพื่อร่วมกิจกรรมในโครงการ "สหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง" ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยสลุง ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยส่งมอบของอุปโภคบริโภคที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก >> ดูภาพเพิ่มเติม << 


 

 

         

   27 มกราคม 2565 สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด นำโดย น.ส.ปิยาพัชร สุจรรยา ผู้จัดการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าชมกิจกรรมการเดินแบบผ้าไทย ผ้าถิ่น “ตระการตาผ้าไทย สไตล์เมืองสองแคว” ครั้งที่ 4 ณ บริเวณเวทีกลางศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2565 โดยมี นายปรีชา ปานศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนอำเภอพรหมพิราม เข้าร่วมการเดินแบบในงานฯ ดังกล่าว 

>> ดูภาพเพิ่มเติม << 


 

          

    18 มกราคม 2565 สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด นำโดยนายเกรียงศักดิ์ รสดี ประธานกรรมการ เข้าพบท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์ #รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 เพื่อขอพร และรับฟังนโยบายเพื่อนำไปปรับใช้พัฒนาสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

>> ดูภาพเพิ่มเติม <<


 

          

   14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. สหกรณ์ฯ นำโดย นายเกรียงศักดิ์ รสดี ประธานกรรมการ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลหนองแขม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  

>> ดูภาพเพิ่มเติม <<


 

 

          

   11 มกราคม 2565 สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด นำโดย นายเกรียงศักดิ์ รสดี ประธานกรรมการ และน.ส.ปิยาพัชร สุจรรยา ผู้จัดการ ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างห้องน้ำ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายธานี ถือแก้ว สาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม เป็นประธานในพิธี ซึ่งสหกรณ์ฯได้มอบเงินทอดผ้าป่าสามัคคี จำนวน 20,000 บาท พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มตราสหกรณ์ จำนวน 20 โหล เพื่อใช้ในงานพิธีดังกล่าว  >> ดูภาพเพิ่มเติม <<

          

  27 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ฯ ได้เข้าพบท่านผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อมอบกระเช้าอวยพรและขอพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 และเพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวสารพันธ์ุ กข.43 ของสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ให้เป็นที่รู้จัก ณ #กรมส่งเสริมสหกรณ์ #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  >> ดูภาพเพิ่มเติม <<


 

          

  1 พฤศจิกายน 2564 สหกรณ์ฯ ได้เข้าดูธุรกิจต่างๆ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการส่งเสริมการผลิต และรวบรวมข้าวคุณภาพจากสมาชิกสหกรณ์  

>> ดูภาพเพิ่มเติม <<


 

          
      17 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ได้จัดกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อชี้แจงงบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน แก่สมาชิกของสหกรณ์ จุดที่ 1 ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด และจุดที่ 2 ณ ตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์  

               
 13 ตุลาคม  2563 เวลา 08.30 น.   
สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด
 
ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพรหมพิราม, นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, และประชาชนชาวอำเภอพรหมพิราม ณ ลานอเนกประสงค์หน้าธนาคารออมสิน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

              
18 กันยายน  2563 เวลา 13.00 น. สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ให้การต้อนรับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด  พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดใช้เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก ขนาด 500 ตันต่อวันของสหกรณ์ฯ  และมอบเงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดแก่สหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 5 สหกรณ์ โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ จุดบริการสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด (สาขา1) ตำบลหอกลอง  อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

 
               
 

 

26 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

22 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ฯเข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 26 ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก   
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

11 มกราคม 2563 สหกรณ์ฯ ร่วมสนับสนุนเงินทุนการศึกษา พร้อมทั้งมอบขนมของขวัญ ของรางวัล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

11 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ฯ ร่วมนิทรรศการวันดินโลก ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก

  27 กันยายน 2562 สหกรณ์ฯ เข้าร่วมศึกษาดูงานตามโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise)? หลักสูตร การใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ณ ชุมชนคนทำบัญชีและแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนบ้านผารังหมี อำเภอเนินมะปราง 

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

 26 กันยายน 2562 สหกรณ์ฯ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยกำหนดให้มีการจัดจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2562 ณ บริเวณลานกิจกรรมภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  จ.พิษณุโลก 
 
 23 กันยายน 2562 สหกรณ์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมมอบปัจจัยการผลิตและปล่อยพันธุ์ปลา ณ วัดแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
>> รายละเอียดเพิ่มเติม
 

 10 กันยายน 2562 สหกรณ์ฯ เข้าร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จํานวน 400 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในตำบลท่าช้าง  ณ ศาลาการเปรียญวัดนาขุม 

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

 

  
  27 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ฯจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อชี้แจงงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561/2562 
 
  21-23 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ฯ ร่วมงาน "ไมซ์โชว์เคส" งานแสดงและขายสินค้า ณ ลานอาคาร B อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ          
>> รายละเอียดเพิ่มเติม
  
28 กรกฎาคม 2562 สหกรณ์ฯ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายราชสดุดี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

 สหกรณ์ฯ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมอบของขวัญ/ของรางวัล และมอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม

>> รายละเอียดเพิ่มเติม


28 กรกฎาคม 2561 สหกรณ์ฯ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายราชสดุดี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

25,26 กรกฎาคม 2561 สหกรณ์ฯ ทำบุญทอดผ้าป่ากับวัดต่าง ๆ ที่สหกรณ์เคยใช้ศาลาการเปรียญในการประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 3 วัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

20 กรกฎาคม 2561 สหกรณ์ฯ เข้าร่วมศึกษาดูงานกับสหกรณ์การเกษตรนิคมฯบางระกำ จำกัด ณ บริษัท ธนสรรไรซ์ จำกัด จังหวัดชัยนาท

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

6 กรกฎาคม 2561 ข่าวสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด เพื่อแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ               
>> รายละเอียดเพิ่มเติม
      

18 พฤษภาคม 2561 สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด  ได้จัดกิจกรรมจับรางวัล โครงการลุ้นรับโชคกับสหกรณ์  และโครงการสมาชิกร่วมใจถือหุ้นเพิ่มทุนพัฒนาสหกรณ์

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

20 เมษายน 2561 สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก  และเวลา 15.00 น.ร่วมกิจกรรมงานรดน้ำดำหัวท่านนายอำเภอพรหมพิราม เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

19 เมษายน 2561 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฎิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด ส่งมอบโคเนื้อ เนื่องในโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อแก่สมาชิกสหกรณ์

4 เมษายน 2561 สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด เข้าร่วมการประชุมแนวทางความร่วมมือกับ Modern Trade ในการส่งเสริมการตลาดข้าวพันธุ์ กข43

 
30 มีนาคม 2561 สหกรณ์การเกษตรพรหมพิรามจำกัด ร่วมเป็นกรรมการ

16-18 มีนาคม 2561 สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ศึกษาดูงาน เพื่อหาความรู้นำมาเป็นแนวทางในการทำโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

15 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด  ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

18 กุมภาพันธ์ 2561  นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการเพื่อตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

17 กุมภาพันธ์ 2561  กิจกรรมงานกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 ณ กองบิน 46 จ.พิษณุโลก        
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

22 มกราคม 2561  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ณ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

17 มกราคม 2561 ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ด้วยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดให้มีการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการสร้างเครือข่ายการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวของสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 
12 มกราคม 2561  สหกรณ์ฯ  ศึกษาดูงานตามโครงการตลาดเกษตร ด้านการบริหารจัดการตลาดเกษตรกร ณ สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด  และด้านการผลิตสินค้าและการบริหารจัดการตลาดสินค้า  ณ กลุ่มอาชีพสหกรณ์วัดลาดปลาเค้า  จ.สุพรรณบุรี
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

11 มกราคม 2561  สหกรณ์ฯ ให้การสนับสนุนมอบของขวัญ/ของรางวัล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2561
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

10 มกราคม 2561 ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ด้วยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดให้มีการประชุมฯ โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร 1 อำเภอ 1 สหกรณ์ภาคการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก
21พฤศจิกายน 2560 นายบำรุง รื่นบันเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2560/61 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2560 ณ จุดบริการสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม (สาขา1) ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก          
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

 
"12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ" เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสอริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในการนี้ ทางสหกรณ์ฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดท้องโพลง ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม  ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560

15-23 กรกฎาคม 2560 ร่วมจัดบูธแสดงนิทรรศการงานเกษตรรุ่งเรือง และ OTOP ของดีเมืองสองแคว ประจำปี 2560  ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  ระหว่างวันที่


สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด  จัดกิจกรรม "โครงการลุ้นรับโชคกับสหกรณ์" และ "โครงการสมาชิกร่วมใจถือหุ้นเพิ่มทุนพัฒนาสหกรณ์" 
จับรางวัลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ตั้งแต่่เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด (ชั้น 2)

สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00-10.00 น. ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

  สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประจำปี 2559 หลักสูตร "การมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน" วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

พิธีเปิดเดินเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ตามความถ่วงจำเพาะ Oliver 240  ณสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด
วันที่ 19 มกราคม 2560

สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด  ร่วมมอบน้ำและข้าวสาร  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

พิธีเปิดเดินเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ตามความถ่วงจำเพาะ Oliver 240  ณสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

วันที่ 19 มกราคม 2560

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด  ร่วมสนับสนุนของขวัญ/ของรางวัล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

ประจำปี 2560


สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด
ศึกษาดูงาน ณ  สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี ณ สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี 
ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2559

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ร่วมลงนามถวายอาลัย ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 18 ต.ค.59
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

  สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจสมาชิกที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ปี 2559         

สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด  ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2559
29 กันยายน 2559
>> รายละเอียดเพิ่มเติม
สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด  ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2559
29 กันยายน 2559                   
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

  สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด  ร่วมต้อนรับพลเอก ประสูติ  รัศมีแพทย์  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประธานการตรวจเยี่ยมโครงการตามนโยบายรัฐบาลผ่านระบบ ธ.ก.ส.
15 สิงหาคม 2559
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด  ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ(พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง)  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 12 สิงหาคม 2559        
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
วันที่ 11 สิงหาคม 2559

  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด
ครั้งที่ 43
29 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมงาน “100 ปี การสหกรณ์ไทย  ร่วมใจปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร”
23 กรกฎาคม 2559
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

"7 มิถุนายน" วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์)
วันที่ 7 มิถุนายน 2559
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการลุ้นรับโชคกับสหกรณ์
และโครงการสมาชิกร่วมใจถือหุ้นเพิ่ม
ทุนพัฒนาสหกรณ์
13 พฤษภาคม 2559
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด 
ร่วมสรงน้ำอนุสาวรีย์  กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุของสหกรณ์
วันที่ 25 เมษายน 2559          
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมงานประเพณียกธง  เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ วัดหนองมะคัง
18 เมษายน 2559
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ณ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด
วันที่ 12 เมษายน 2559

โครงการ 100 ปี สหกรณ์ไทย คาราวานสินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด
31 มีนาคม 2559
>> รายละเอียดเพิ่มเติม
 
โครงการ 100 ปี สหกรณ์ไทย คาราวานสินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 25 มีนาคม 2559

วันครบรอบ 100 ปีสหกรณ์ไทย
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559                       
>> รายละเอียดเพิ่มเติม
 
  การมอบเงินสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำหรับสหกรณ์
ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง อำเภอพรหมพิราม
"โครงการเลี้ยงกระบือ+ปลูกพืช"
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559                   
>> รายละเอียดเพิ่มเติม


  การแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์
ครั้งที่ 23 ของขบวนการสหกรณ์
ในจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559
สนับสนุนของรางวัล เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2559
วันที่ 9 มกราคม 2559
สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด
ร่วมสนับสนุนของรางวัลเนื่องในวันกาชาดจังหวัดพิษณุโลก
ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2558
วันที่ 5 ธันวาคม 2558
สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด
ร่วมงานวันฝนหลวง
ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
  

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558
   
ครงการส่งเสริมการผลิตข้าวในรูปแบบแปลงใหญ่
ในพื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร จังหวัดพิษณุโลกปี 2558
และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการดังกล่าว

ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558

>> รายละเอียดเพิ่มเติม
     
ประชุมใหญสามัญประจำปี 2557
สหกรณ์การเกษตรพรหพิรามจำกัด
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
     
สหกรณ์การเกษตรพรหพิรามจำกัด  ร่วมต้อนรับ
พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
เยี่ยมอำเภอพรหมพิราม
วันที่ 30 มิถุนายน 2558
     
- กิจกรรมรดน้ำดำหัวนายอำเภอพรหมพิราม
วันที่ 17 เมษายน 2558
   
- กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด
วันที่ 10 เมษายน 2558
   
- งานกีฬาสีสหกรณ์สัมพันธ์ ประจำปี 2558
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
   
- มอบขอบขวัญของรางวัล งานวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 10 มกราคม 2558
 
- งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด
ระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2557
   
- สนับสนุนกิจกรรมการออกร้าน
“มัจฉากาชาด” ประจำปี 2558
       
- งานกิจกรรม กีฬาจตุรมิตรเกมส์
วันที่ 16 ธันวาคม 2557
     
- กิจกรรมศึกษาดูงาน จังหวัดเพชรบุรี
28 พฤศจิกายน 2557
   
- โครงการสวัสดิการเพื่อสมาชิกสหกรณ์และชุมชุน
- โครงการส่งเสริมการออม  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา
- กิจกรรมศึกษาดูงาน  สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด
   29 สิงหาคม 2557
- กิจกรรมศึกษาดูงาน  สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด
   29 สิงหาคม 2557
- เปิดอาคารสำนักงานใหม่
   สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด
   14 สิงหาคม 2557
<<< กลับสู่หน้าหลัก  
 
Online:  1
Visits:  229,861
Today:  38
PageView/Month:  38