เว็บไซต์ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
Online:  2
Visits:  115,305
Today:  65
PageView/Month:  922
Last Update:  13/11/2562
ระเบียบของสหกรณ์
  >>ระเบียบสหกรณ์ฯ <<
 
ข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พ.ศ.2553
ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พ.ศ.2554 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พ.ศ.2558 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3)
ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4)
ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พ.ศ.2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5)
 
 
 
 
<<<ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด>>>  
ข่าวสารองค์กร
 

 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการอบรมเพื่อมีคุณสมบัติสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

 >> ข่าวสารทั้งหมด <<
กิจกรรม

  27 กันยายน 2562 สหกรณ์ฯ เข้าร่วมศึกษาดูงานตามโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise)? หลักสูตร การใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ณ ชุมชนคนทำบัญชีและแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนบ้านผารังหมี อำเภอเนินมะปราง

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

 26 กันยายน 2562 สหกรณ์ฯ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยกำหนดให้มีการจัดจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2562 ณ บริเวณลานกิจกรรมภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์   จ.พิษณุโลก 
 
 23 กันยายน 2562 สหกรณ์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมมอบปัจจัยการผลิตและปล่อยพันธุ์ปลา ณ วัดแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
>> รายละเอียดเพิ่มเติม
 

 10 กันยายน 2562 สหกรณ์ฯ เข้าร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จํานวน 400 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในตำบลท่าช้าง  ณ ศาลาการเปรียญวัดนาขุม

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
 
***สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด รับซื้อข้าวจากชาวนาในพื้นที่ เพื่อนำมาบรรจุถุงขาย เป็นการกระจายผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับชาวนา
 
***รายการคนไทยหัวใจเกษตร
 
 
Online:  2
Visits:  115,305
Today:  65
PageView/Month:  922