เว็บไซต์ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
Online:  3
Visits:  193,926
Today:  88
PageView/Month:  791
Last Update:  2/11/2564
ระเบียบของสหกรณ์
  >>ระเบียบสหกรณ์ฯ <<
 
ข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พ.ศ.2553
ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พ.ศ.2554 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พ.ศ.2558 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3)
ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4)
ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พ.ศ.2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5)
ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พ.ศ.2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6)
 ข้อบังคับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พ.ศ.2564 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7)
 ดาวน์โหลด
   
 รายงานกิจการประจำปี 2563  
 
 
<<<ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด>>>  
ข่าวสารองค์กร

ประกาศ เรื่อง กำนดการจ่ายเงินปันผล ของสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด


 

 ประกาศ เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างไซโลเป่าลมเย็น ขนาด 3,000 ตัน พร้อมโรงคลุม
 >> ข่าวสารทั้งหมด <<
กิจกรรม
         
  1 พฤศจิกายน 2564 สหกรณ์ฯ ได้เข้าดูธุรกิจต่างๆ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการส่งเสริมการผลิต และรวบรวมข้าวคุณภาพจากสมาชิกสหกรณ์
>> ดูภาพเพิ่มเติม <<
         
      17 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ได้จัดกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อชี้แจงงบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน แก่สมาชิกของสหกรณ์ จุดที่ 1 ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด และ จุดที่ 2 ณ ตลาดสินค้าเกษตร ของสหกรณ์  >> ดูภาพเพิ่มเติม <<

 

 
 
***สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด รับซื้อข้าวจากชาวนาในพื้นที่ เพื่อนำมาบรรจุถุงขาย เป็นการกระจายผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับชาวนา
 
***รายการคนไทยหัวใจเกษตร
 
 
Online:  3
Visits:  193,926
Today:  88
PageView/Month:  791